Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Don't have an account?
Highscores

Ranking for Critical Hit (zamasu) on DBKO Remastered


Flag Rank Name Level
1. Dymydzz
Zamasu
113
2. Tatsumi
Zamasu
104
3. Mahesvara
Zamasu
103
4. Zamaasu
Zamasu
93
5. Bartman
Zamasu
89
6. Cioong Pae
Zamasu
88
7. Roozzen
Zamasu
87
8. Sififo
Zamasu
85
9. Bajo Jajo
Zamasu
84
10. Xvideos
Zamasu
83
11. Faza
Zamasu
81
12. Red Skull Totii
Zamasu
80
13. Beckman
Zamasu
78
14. Arkangel
Zamasu
78
15. Darknestoy
Zamasu
77
16. Trepido
Zamasu
72
17. Zama
Zamasu
69
18. Olcias
Zamasu
69
19. Ochlix
Zamasu
65
20. Limax
Zamasu
64
21. Sanyk
Zamasu
63
22. Renny Tc
Zamasu
61
23. Engweezy
Zamasu
56
24. Zeno
Zamasu
54
25. Loko Bambino
Zamasu
51
26. Poyolski
Zamasu
46
27. Nieludzki Byt
Zamasu
39
28. Silveer
Zamasu
17
29. Gohansito
Zamasu
15
30. Zamasu
Zamasu
14
31. Zielek
Zamasu
13
32. Lil Zamasu
Zamasu
12
33. Ivakan
Zamasu
11
34. Zabson
Zamasu
10
35. Zams
Zamasu
10
36. Vasper
Zamasu
10
37. Vixon
Zamasu
10
38. Toim
Zamasu
10
39. Tremer
Zamasu
10
40. Sucha Foka
Zamasu
10
41. Zamasu Boludo
Zamasu
10
42. Alcaede
Zamasu
10
43. Rebzk
Zamasu
10
44. Fearmie
Zamasu
10
45. Lucifer
Zamasu
10
46. Kushme
Zamasu
10
47. Darkcrooss
Zamasu
10
48. Xantuso
Zamasu
10
49. Skyace
Zamasu
10
50. Expensiv
Zamasu
10
51. Haze
Zamasu
10
52. Mistrz
Zamasu
10
53. Doyouwantkreskanahil
Zamasu
10
54. Amaterasu
Zamasu
10
55. Zaqu
Zamasu
10
56. Testowy Zamasu
Zamasu
10
57. Howtofingeragirl
Zamasu
10
58. Immunity Monster
Zamasu
10
59. Green Clover
Zamasu
10
60. El Toro
Zamasu
10
61. Azukeiro
Zamasu
10
62. Aldeanoperuano
Zamasu
10
63. Sekeroniperuano
Zamasu
10
64. Mclarenn
Zamasu
10
65. Wuwua
Zamasu
10
66. Ars Moriendi
Zamasu
10
67. Dyszka
Zamasu
10
68. Knur Masu
Zamasu
10
69. Versace
Zamasu
10
70. Samalucifer
Zamasu
10
71. Zamasu Sample
Zamasu
10
72. Mastermoid
Zamasu
10
73. Rekso Kox
Zamasu
10
74. Nyanya
Zamasu
10
75. Semnome
Zamasu
10
76. Deity Unknown
Zamasu
10
77. Red Skull Toti
Zamasu
10
78. Eso Tilin
Zamasu
10
79. Sami Widzicie
Zamasu
10
80. Sinju
Zamasu
10
81. Palido
Zamasu
10
82. Mashido
Zamasu
10
83. Saint
Zamasu
10
84. Teemo De Nazareth
Zamasu
10
85. Hefajos
Zamasu
10
86. Protector
Zamasu
10
87. Sonark
Zamasu
10
88. Confution
Zamasu
10
89. Giga Chad
Zamasu
10
90. Pilov
Zamasu
10
91. Zamasu-topp
Zamasu
10
Choose a skill
Experience
Ki Level
Defense
Blasting
Attack Speed
Critical Hit
Strength
Train Points
Energy Defense

Choose a vocation
[ALL]
Goku
Vegeta
Vegetto
Gohan
Future Trunks
Goten
Trunks
Piccolo
Dende
Shin
Kuririn
Tien
Yamcha
Kame
Uub
Freeza
C17
C18
Cell
Buu
Bardock
Cooler
C13
Brolly
Janemba
Cabba
Caulifla
Kale
Kefla
Hit
Black
Zamasu
Dyspo
Jiren
Beerus
C21
Bebi
Cumber
Hearts
Fu