Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Don't have an account?
Highscores

Ranking for Ki Level (zamasu) on DBKO Remastered


Flag Rank Name Level
1. Arkangel
Zamasu
109
2. Mahesvara
Zamasu
109
3. Red Skull Totii
Zamasu
100
4. Dymydzz
Zamasu
98
5. Sanyk
Zamasu
97
6. Zamaasu
Zamasu
92
7. Sififo
Zamasu
88
8. Cioong Pae
Zamasu
67
9. Xvideos
Zamasu
66
10. Renny Tc
Zamasu
62
11. Zielek
Zamasu
53
12. Bartman
Zamasu
51
13. Trepido
Zamasu
39
14. Beckman
Zamasu
37
15. Roozzen
Zamasu
21
16. Palido
Zamasu
21
17. Zamasu
Zamasu
19
18. Eso Tilin
Zamasu
17
19. Howtofingeragirl
Zamasu
5
20. Pilov
Zamasu
4
21. Saint
Zamasu
4
22. Loko Bambino
Zamasu
3
23. Sami Widzicie
Zamasu
2
24. Nieludzki Byt
Zamasu
2
25. Mashido
Zamasu
1
26. Silveer
Zamasu
0
27. Xantuso
Zamasu
0
28. Zabson
Zamasu
0
29. Vasper
Zamasu
0
30. Zams
Zamasu
0
31. Dyszka
Zamasu
0
32. Toim
Zamasu
0
33. Ars Moriendi
Zamasu
0
34. Vixon
Zamasu
0
35. Mistrz
Zamasu
0
36. Wuwua
Zamasu
0
37. Knur Masu
Zamasu
0
38. Sucha Foka
Zamasu
0
39. Versace
Zamasu
0
40. Darkcrooss
Zamasu
0
41. Tremer
Zamasu
0
42. Zamasu Sample
Zamasu
0
43. Lucifer
Zamasu
0
44. Zamasu-topp
Zamasu
0
45. Stronk Ape
Zamasu
0
46. Kushme
Zamasu
0
47. Samalucifer
Zamasu
0
48. Sekeroniperuano
Zamasu
0
49. Doyouwantkreskanahil
Zamasu
0
50. Nyanya
Zamasu
0
51. Zaqu
Zamasu
0
52. Red Skull Toti
Zamasu
0
53. Amaterasu
Zamasu
0
54. Teemo De Nazareth
Zamasu
0
55. Hefajos
Zamasu
0
56. Protector
Zamasu
0
57. Sonark
Zamasu
0
58. Mastermoid
Zamasu
0
59. Giga Chad
Zamasu
0
60. Testowy Zamasu
Zamasu
0
61. Immunity Monster
Zamasu
0
62. Sinju
Zamasu
0
63. Semnome
Zamasu
0
64. Deity Unknown
Zamasu
0
65. Confution
Zamasu
0
66. Mclarenn
Zamasu
0
67. Aldeanoperuano
Zamasu
0
68. Alcaede
Zamasu
0
69. Azukeiro
Zamasu
0
70. El Toro
Zamasu
0
71. Green Clover
Zamasu
0
72. Rekso Kox
Zamasu
0
Choose a skill
Experience
Ki Level
Defense
Blasting
Attack Speed
Critical Hit
Strength
Train Points
Energy Defense

Choose a vocation
[ALL]
Goku
Vegeta
Vegetto
Gohan
Future Trunks
Goten
Trunks
Piccolo
Dende
Shin
Kuririn
Tien
Yamcha
Kame
Uub
Freeza
C17
C18
Cell
Buu
Bardock
Cooler
C13
Brolly
Janemba
Cabba
Caulifla
Kale
Kefla
Hit
Black
Zamasu
Dyspo
Jiren
Beerus
C21
Bebi
Cumber
Hearts
Fu