Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Don't have an account?
Highscores

Ranking for Ki Level (zamasu) on DBKO Remastered


Flag Rank Name Level
1. Dymydzz
Zamasu
120
2. Arkangel
Zamasu
118
3. Mahesvara
Zamasu
109
4. Zamaasu
Zamasu
101
5. Red Skull Totii
Zamasu
101
6. Sanyk
Zamasu
97
7. Cioong Pae
Zamasu
95
8. Sififo
Zamasu
94
9. Xvideos
Zamasu
69
10. Zeno
Zamasu
63
11. Renny Tc
Zamasu
62
12. Zielek
Zamasu
53
13. Bartman
Zamasu
51
14. Bajo Jajo
Zamasu
45
15. Roozzen
Zamasu
42
16. Wujo Saiyanin
Zamasu
41
17. Trepido
Zamasu
39
18. Beckman
Zamasu
38
19. Darknestoy
Zamasu
30
20. Palido
Zamasu
21
21. Zamasu
Zamasu
19
22. Eso Tilin
Zamasu
17
23. Zama
Zamasu
16
24. Faza
Zamasu
8
25. Ochlix
Zamasu
8
26. Howtofingeragirl
Zamasu
5
27. Tesla
Zamasu
5
28. Pilov
Zamasu
4
29. Saint
Zamasu
4
30. Loko Bambino
Zamasu
3
31. Sami Widzicie
Zamasu
2
32. Nieludzki Byt
Zamasu
2
33. Darkrai
Zamasu
1
34. Mashido
Zamasu
1
35. Ivakan
Zamasu
1
36. Lil Zamasu
Zamasu
1
37. Itajai
Zamasu
0
38. Silveer
Zamasu
0
39. Olcias
Zamasu
0
40. Kushme
Zamasu
0
41. Biggie
Zamasu
0
42. Zapasy
Zamasu
0
43. Doyouwantkreskanahil
Zamasu
0
44. Lucifer
Zamasu
0
45. Poyolski
Zamasu
0
46. Xantuso
Zamasu
0
47. Zalurdes
Zamasu
0
48. Tremer
Zamasu
0
49. Darkcrooss
Zamasu
0
50. Gohansito
Zamasu
0
51. Rebzk
Zamasu
0
52. Limax
Zamasu
0
53. Haze
Zamasu
0
54. Fearmie
Zamasu
0
55. Tatsumi
Zamasu
0
56. Skyace
Zamasu
0
57. Zamasu Boludo
Zamasu
0
58. Expensiv
Zamasu
0
59. Nyia
Zamasu
0
60. Engweezy
Zamasu
0
61. Sucha Foka
Zamasu
0
62. Zabson
Zamasu
0
63. Amaterasu
Zamasu
0
64. Zaqu
Zamasu
0
65. Testowy Zamasu
Zamasu
0
66. Immunity Monster
Zamasu
0
67. Green Clover
Zamasu
0
68. El Toro
Zamasu
0
69. Azukeiro
Zamasu
0
70. Alcaede
Zamasu
0
71. Aldeanoperuano
Zamasu
0
72. Sekeroniperuano
Zamasu
0
73. Mclarenn
Zamasu
0
74. Wuwua
Zamasu
0
75. Ars Moriendi
Zamasu
0
76. Dyszka
Zamasu
0
77. Knur Masu
Zamasu
0
78. Versace
Zamasu
0
79. Samalucifer
Zamasu
0
80. Mastermoid
Zamasu
0
81. Rekso Kox
Zamasu
0
82. Vasper
Zamasu
0
83. Zams
Zamasu
0
84. Toim
Zamasu
0
85. Vixon
Zamasu
0
86. Mistrz
Zamasu
0
87. Zamasu Sample
Zamasu
0
88. Nyanya
Zamasu
0
89. Semnome
Zamasu
0
90. Deity Unknown
Zamasu
0
91. Sinju
Zamasu
0
92. Red Skull Toti
Zamasu
0
93. Teemo De Nazareth
Zamasu
0
94. Hefajos
Zamasu
0
95. Protector
Zamasu
0
96. Sonark
Zamasu
0
97. Confution
Zamasu
0
98. Giga Chad
Zamasu
0
99. Zamasu-topp
Zamasu
0
Choose a skill
Experience
Ki Level
Defense
Blasting
Attack Speed
Critical Hit
Strength
Train Points
Energy Defense

Choose a vocation
[ALL]
Goku
Vegeta
Vegetto
Gohan
Future Trunks
Goten
Trunks
Piccolo
Dende
Shin
Kuririn
Tien
Yamcha
Kame
Uub
Freeza
C17
C18
Cell
Buu
Bardock
Cooler
C13
Brolly
Janemba
Cabba
Caulifla
Kale
Kefla
Hit
Black
Zamasu
Dyspo
Jiren
Beerus
C21
Bebi
Cumber
Hearts
Fu