Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Don't have an account?
Highscores

Ranking for Strength (zamasu) on DBKO Remastered


Flag Rank Name Level
1. Dymydzz
Zamasu
90
2. Trepido
Zamasu
65
3. Cioong Pae
Zamasu
64
4. Arkangel
Zamasu
56
5. Loko Bambino
Zamasu
51
6. Silveer
Zamasu
47
7. Sififo
Zamasu
34
8. Red Skull Totii
Zamasu
31
9. Bartman
Zamasu
27
10. Mahesvara
Zamasu
20
11. Darknestoy
Zamasu
20
12. Zamaasu
Zamasu
20
13. Sanyk
Zamasu
14
14. Zamasu
Zamasu
14
15. Zielek
Zamasu
13
16. Beckman
Zamasu
13
17. Tatsumi
Zamasu
11
18. Xvideos
Zamasu
11
19. Palido
Zamasu
11
20. Gohansito
Zamasu
11
21. Faza
Zamasu
11
22. Toim
Zamasu
10
23. Haze
Zamasu
10
24. Vixon
Zamasu
10
25. Engweezy
Zamasu
10
26. Mistrz
Zamasu
10
27. Tremer
Zamasu
10
28. Renny Tc
Zamasu
10
29. Poyolski
Zamasu
10
30. Behemot
Zamasu
10
31. Kushme
Zamasu
10
32. Doyouwantkreskanahil
Zamasu
10
33. Zamasu Boludo
Zamasu
10
34. Roozzen
Zamasu
10
35. Darkcrooss
Zamasu
10
36. Fearmie
Zamasu
10
37. Rebzk
Zamasu
10
38. Lucifer
Zamasu
10
39. Nieludzki Byt
Zamasu
10
40. Lil Zamasu
Zamasu
10
41. Xantuso
Zamasu
10
42. Bajo Jajo
Zamasu
10
43. Sucha Foka
Zamasu
10
44. Zeno
Zamasu
10
45. Zabson
Zamasu
10
46. Vasper
Zamasu
10
47. Zams
Zamasu
10
48. Nyanya
Zamasu
10
49. Semnome
Zamasu
10
50. Testowy Zamasu
Zamasu
10
51. Howtofingeragirl
Zamasu
10
52. Immunity Monster
Zamasu
10
53. Green Clover
Zamasu
10
54. El Toro
Zamasu
10
55. Azukeiro
Zamasu
10
56. Alcaede
Zamasu
10
57. Aldeanoperuano
Zamasu
10
58. Sekeroniperuano
Zamasu
10
59. Mclarenn
Zamasu
10
60. Wuwua
Zamasu
10
61. Ars Moriendi
Zamasu
10
62. Dyszka
Zamasu
10
63. Knur Masu
Zamasu
10
64. Versace
Zamasu
10
65. Samalucifer
Zamasu
10
66. Zaqu
Zamasu
10
67. Zamasu Sample
Zamasu
10
68. Amaterasu
Zamasu
10
69. Deity Unknown
Zamasu
10
70. Eso Tilin
Zamasu
10
71. Sami Widzicie
Zamasu
10
72. Sinju
Zamasu
10
73. Mashido
Zamasu
10
74. Red Skull Toti
Zamasu
10
75. Saint
Zamasu
10
76. Teemo De Nazareth
Zamasu
10
77. Hefajos
Zamasu
10
78. Protector
Zamasu
10
79. Sonark
Zamasu
10
80. Confution
Zamasu
10
81. Giga Chad
Zamasu
10
82. Pilov
Zamasu
10
83. Rekso Kox
Zamasu
10
84. Mastermoid
Zamasu
10
85. Zamasu-topp
Zamasu
10
Choose a skill
Experience
Ki Level
Defense
Blasting
Attack Speed
Critical Hit
Strength
Train Points
Energy Defense

Choose a vocation
[ALL]
Goku
Vegeta
Vegetto
Gohan
Future Trunks
Goten
Trunks
Piccolo
Dende
Shin
Kuririn
Tien
Yamcha
Kame
Uub
Freeza
C17
C18
Cell
Buu
Bardock
Cooler
C13
Brolly
Janemba
Cabba
Caulifla
Kale
Kefla
Hit
Black
Zamasu
Dyspo
Jiren
Beerus
C21
Bebi
Cumber
Hearts
Fu