Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Don't have an account?
Highscores

Ranking for Train Points (zamasu) on DBKO Remastered


Flag Rank Name Level
1. Mahesvara
Zamasu
88
2. Red Skull Totii
Zamasu
81
3. Dymydzz
Zamasu
66
4. Sififo
Zamasu
65
5. Zamaasu
Zamasu
50
6. Sanyk
Zamasu
47
7. Arkangel
Zamasu
41
8. Xvideos
Zamasu
31
9. Cioong Pae
Zamasu
17
10. Renny Tc
Zamasu
10
11. Doyouwantkreskanahil
Zamasu
10
12. Nyanya
Zamasu
10
13. Loko Bambino
Zamasu
10
14. Semnome
Zamasu
10
15. Deity Unknown
Zamasu
10
16. Zamasu
Zamasu
10
17. Sami Widzicie
Zamasu
10
18. Bartman
Zamasu
10
19. Sinju
Zamasu
10
20. Trepido
Zamasu
10
21. Eso Tilin
Zamasu
10
22. Mistrz
Zamasu
10
23. Vixon
Zamasu
10
24. Darkcrooss
Zamasu
10
25. Tremer
Zamasu
10
26. Lucifer
Zamasu
10
27. Nieludzki Byt
Zamasu
10
28. Stronk Ape
Zamasu
10
29. Kushme
Zamasu
10
30. Xantuso
Zamasu
10
31. Sucha Foka
Zamasu
10
32. Zabson
Zamasu
10
33. Vasper
Zamasu
10
34. Zams
Zamasu
10
35. Toim
Zamasu
10
36. Roozzen
Zamasu
10
37. Palido
Zamasu
10
38. Mashido
Zamasu
10
39. Green Clover
Zamasu
10
40. El Toro
Zamasu
10
41. Azukeiro
Zamasu
10
42. Zielek
Zamasu
10
43. Alcaede
Zamasu
10
44. Aldeanoperuano
Zamasu
10
45. Sekeroniperuano
Zamasu
10
46. Mclarenn
Zamasu
10
47. Wuwua
Zamasu
10
48. Ars Moriendi
Zamasu
10
49. Dyszka
Zamasu
10
50. Knur Masu
Zamasu
10
51. Versace
Zamasu
10
52. Samalucifer
Zamasu
10
53. Zamasu-topp
Zamasu
10
54. Immunity Monster
Zamasu
10
55. Howtofingeragirl
Zamasu
10
56. Testowy Zamasu
Zamasu
10
57. Red Skull Toti
Zamasu
10
58. Saint
Zamasu
10
59. Silveer
Zamasu
10
60. Teemo De Nazareth
Zamasu
10
61. Hefajos
Zamasu
10
62. Protector
Zamasu
10
63. Sonark
Zamasu
10
64. Confution
Zamasu
10
65. Giga Chad
Zamasu
10
66. Pilov
Zamasu
10
67. Rekso Kox
Zamasu
10
68. Mastermoid
Zamasu
10
69. Beckman
Zamasu
10
70. Amaterasu
Zamasu
10
71. Zaqu
Zamasu
10
72. Zamasu Sample
Zamasu
10
Choose a skill
Experience
Ki Level
Defense
Blasting
Attack Speed
Critical Hit
Strength
Train Points
Energy Defense

Choose a vocation
[ALL]
Goku
Vegeta
Vegetto
Gohan
Future Trunks
Goten
Trunks
Piccolo
Dende
Shin
Kuririn
Tien
Yamcha
Kame
Uub
Freeza
C17
C18
Cell
Buu
Bardock
Cooler
C13
Brolly
Janemba
Cabba
Caulifla
Kale
Kefla
Hit
Black
Zamasu
Dyspo
Jiren
Beerus
C21
Bebi
Cumber
Hearts
Fu